Yurtdışı Dil Okulu Bul
Yurtdışı Eğitim Programları
Yurtdışı Akademik Eğitim
Yurtdışı Eğitim Bilgileri

Yurtdışı Üniversitelerinin YÖK Denkliği
YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERİNİN YÖK DENKLİĞİ

Yurtdışında ki üniversitelerin eğitim kalitesini Yüksek Öğretim Kurumu, (YÖK) denetler.

YÖK, her sene yaptığı değerlendirme sonucunda, yurtdışında lisans veya yüksek lisans  eğitimi görecek öğrencilerin okuldan alacakları diplomanın Türkiye’de geçerli olup olmayacağına karar verir. Özellikle kamu kuruluşlarında görev almak isteyen ve meslek odalarına bağlı çalışmak zorunda olan öğrencilerin eğitim alacakları üniversitelerin diplomalarının denkliği olduğunu  YÖK’ ten öğrenmesi gerekir.

Teorem - UPS in öğrenci yerleştirdiği tüm üniversiteler YÖK tarafından onaylıdır. Ancak, öğrencilerimiz isterlerse YÖK Denklik Birimi’ne 0312 266 4744 no’lu fax numarası ile ulaşarak seçtikleri üniversitelerin denkliğini kontrol edebilirler.

Ayrıca YÖK Denklik Birimi, Yurtdışı Üniversitelerinin Denklik Listesi için tıklayın..

Detaylı bilgi için info@teoremedu.com adresimize yazabileceğinizi hatırlatır; Yüksek Öğretim Kurumunun yapmış olduğu açıklamayı konuya ışık tutması açısından sunarız:


Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun`un 7/p maddesi ile Yurt    Dışı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre;

1-Yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitim yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.

2-Yükseköğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen ve lise öğrenimlerini Türkiye`de tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin; Öğrenci Seçme (ÖSS) Sınavına girmiş ve taban    puanı tutturmuş olmaları koşulu bulunmaktadır. Ancak, aşağıda verilen diplomalara sahip kişiler, yurt dışından alacakları diplomaların denkliği için ÖSS sınavından taban puanı kazanmak zorunda değildirler: SAT 1 (asgari 1000 puan), ACT (asgari 21 puan), Abitur,   Frech Baccalaureat,GCE A level certicate,(asgari 2 puan alan),International Baccalaureat (IB).

3-Diploma denklik için aranan belgeler şunlardır: · Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi, · Denkliği istenilen diploma veya mezuniyet belgesi aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği, ·  Öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği, alınan derslerin içerikleri, · Diploma sahibine ait pasaport aslı (başvuru yurtdışından yapılacak ise, bulunulan ülkedeki Büyükelçiliğimizce onaylanmış pasaport    örneği ile de başvuru yapılabilir), · Yabancı uyruklular için denkliğe neden ihtiyaç   duyduklarını gösteren belge ile Emniyet Müdürlüğünden alınacak oturma belgesi, · Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yüksek öğretim kurumunun transkript aslı.

4-Uzaktan öğretim yolu ile alınan diplomalara denklik belgesi verilmez.

5-Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, Temel Fen Bilimleri (fizik, kimya, matematik, biyoloji), Filoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Güzel Sanatlar, Klasik Arkeoloji, Beden Eğitimi ve benzeri alanlarda alınan diplomaların denkliği, ülkemizdeki benzeri programlara uygun eğitim alınıp alınmadığı bakımından yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte veya kabul edilmektedir.Bu alanların dışındaki mesleki alanlarda (mühendislik, tıp, eczacılık, diş hekimliği, hukuk v.b.) alınan diplomaların denkliği ilgili alanlarda oluşturulan alt komisyonlar tarafından, başvuru sahibinin aldığı dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte, kabul edilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına alınmaktadır.

 

8274 kişi tarafından okundu

Diğer Yurtdışı Üniversite Eğitimi
Avrupada YÖK Denkliği olmayan üniversitelere dikkat edin !
Avrupa ülkelerinde başta Balkan ülkeleri olmak üzere bir çok üniversite programları için danışmanlık hizmeti veren ve UED - Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği üyesi olmayan yurtdışı eğitim danış...
MBA Programı Veren Üniversiteler
MBA ve natif programlar sunan üniversiteler....
The Manhattan Institute of Management MBA-Pre MBA
MBA yapmak isteyen öğrenciler için 2 seçenek sunulmaktadır....
Üniversite Hazırlık Yılı Amerika
ELS Language Centers, Üniversite sınavını kazanan örgenciler için hazırladığı özel promosyonu sunar!...
Yurtdışı Foundation Programları
Foundation programları, hem üniversite hem de bağlantılı oldukları özel okullar bünyesinde alınabilmektedir....